ទីតាំង

Trapaing Andong Village, Sangkat Trapean...

ទូរស័ព្ទ

+855 11 80 16 15 / 96 45 55 368

អុីម៊ែល

[email protected]

សាលា អលណេសិន មានបង្រៀនចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ថ្នាក់បឋមសិក្សា នឹងថ្នាក់មធ្យមសិក្សា ហើយសញ្ញាបត្រមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ។ ដូច្នេះបន្ទាប់ពីសិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាយើងខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗ ទៀតបានជាផ្លូវការ ហើយជាពិសេសអាចចូលបំរើការងារក្នុងវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯកជនបានភ្លាមៗ។

សាលារៀនរបស់យើង
សាលា អលណេសិន មានបង្រៀនចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ថ្នាក់បឋមសិក្សា នឹងថ្នាក់មធ្យមសិក្សា ហើយសញ្ញាបត្រមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ។ ដូច្នេះបន្ទាប់ពីសិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាយើងខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗ ទៀតបានជាផ្លូវការ​ ហើយជាពិសេសអាចចូលបំរើការងារក្នុងវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯកជនបានភ្លាមៗ។
អានពិស្តារ
ព្រឹត្តិការណ៏

Christmas 2017 (បុណ្យណូអែល ២០១៧)

-កម្រងសកម្មភាពថ្ងៃបុណ្យណូអែល ២០១៧  

អានពិស្តារ

Christmas 2018 (បុណ្យណូអែល ២០១៨)

-កម្រងសកម្មភាពថ្ងៃបុណ្យណូអែល ២០១៨

អានពិស្តារ

Christmas 2019(បុណ្យណូអែល ២០១៩)

-​ កម្រងសកម្មភាពថ្ងៃបុណ្យណូអែល ២០១៩  

អានពិស្តារ

Easter (បុណ្យ Easter)

-សកម្មភាពថ្ងៃបុណ្យ Easter

អានពិស្តារ

Kindergarten Graduation (ពិធីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា)

- កម្រងរូបភាពថ្ងៃបិទបវេសនកាល និងការប្រគល់ជូនប័ណ្ណសរសើរសម្រាប់ ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨   - ការប្រគល់ជូនប័ណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់ដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា     - ការថតរូបអនុស្សាវរីយ៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា និងលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ   &nb

អានពិស្តារ
ការសិក្សា

Find Us On Facebook

ចំនួនអ្នកចូលមើល

  • ថ្ងៃនេះ 57
  • ម្សិលមិញ 145
  • ខែនេះ 4076
  • ឆ្នាំនេះ 37990
  • ចំនួនសរុប 37990

វីដេអូ (មើលទាំងអស់)